Take vir Skole

 Tuis
 Voorbeelde van ons dokumente
 

Teken in

U is nie ingeteken nie
Gebruikernaam
Wagwoord
 

Grade 1-7 Vakke

Ekonomie en Bestuurswetenskap
Kuns en Kultuur
Lewens Oriëntering
Natuurwetenskap
Sosiale Wetenskap
Sport
Tale
Tegnologie
Wiskunde

Grade 8-12 Vakke

Ekonomie- en Bestuurswetenskap
Kuns en Kultuur
Lewensorientering
Natuurlike Wetenskappe
Sosiale Wetenskappe
Sport
Taal
Tegnologie
Toerisme
Wiskunde
 

Welkom by Take vir SkoleGebruik sleutelwoorde oor jou onderwerp vir 'n meer suksesvolle soektog

Moeg daarvoor om te sukkel om inligting  vir jou skooltake te kry? Take vir Skole bied 'n oplossing vir jou probleem: ons verskaf die nodige inligting om 'n taak of werkstuk te voltooi.  Ons maak nie opsommings van studiematriaal nie, ons is jou aanlyn Biblioteek waar jy inligting kan kry vir jou taak.  LET WEL: dit is nie uitgewerkte take maar slegs inligting om jou te help om die taak te voltooi.

Versoeke vir inligting om 'n taak te voltooi is welkom, lede is dus nie beperk tot die inligting op die webwerf nie. LET WEL: die versoek moet ons 'n week voor die inhandigingsdatum van die taak bereik.

     


GEEN NUWE INSKRYWINGS WORD MEER  GEDOEN (Die webwerf is verkoop en gaan nie in sy huidige formaat bly voortbestaan nie)

     

Laerskoolwebwerf:    R350 (hele jaar)
Hoërskoolwebwerf:   R400 (hele jaar)
Laer- en Hoërskoolwebwerf:  R500 (hele jaar)

Skole:  Aansluitingskoste word op 'n glyskaal uitgewerk, stuur gerus 'n epos vir besonderhede

Laat asseblief 12 uur vir aktivering.

Onthou:  Alle fooie is geldig vir 'n jaar (12 maande), ongeag die maand.


Versoeke vir inligting om 'n taak te voltooi is welkom, lede is dus nie beperk tot die inligting op die webwerf nie. LET WEL: die versoek moet ons 'n week voor die inhandigingsdatum van die taak bereik.

Jammer dat ons geen kontak nommer verskaf, die rede is dat die spanlede regoor die land versprei is en deur die wonder van tegnologie gebind word.  Ons is egter gereeld aanlyn, stuur gerus 'n epos of faks.

Aanlyn ure:
Maandae -Vrydae: 9:00 - 16:00
Saterdae: 9:00 - 12:00

 
TERME EN VOORWAARDES:

1)  Dit is nie uitgewerkte take nie, maar slegs inligting om jou te help om die taak te voltooi, en bestaan uit feitlike inligting.
2)  Ons verskaf egter nie inligting oor die bou van modelle, elektronika of Ekspo projekte nie.
3)  Geen toesprake word geskryf, maar inligting oor 'n onderwerp kan aangestuur word.

4)  Alle nuwe inligting sal binne 'n minimum tydperk van 5 werksdae aan u deurgegee word.Epos vir enige navrae: navrae@takevirskole.co.za  

Faks nr: 086 565 5831