Take vir Skole

 Tuis
 Voorbeelde van ons dokumente
 

Teken in

U is nie ingeteken nie
Gebruikernaam
Wagwoord
 

Grade 1-7 Vakke

Ekonomie en Bestuurswetenskap
Kuns en Kultuur
Lewens Oriëntering
Natuurwetenskap
Sosiale Wetenskap
Sport
Tale
Tegnologie
Wiskunde

Grade 8-12 Vakke

Ekonomie- en Bestuurswetenskap
Kuns en Kultuur
Lewensorientering
Natuurlike Wetenskappe
Sosiale Wetenskappe
Sport
Taal
Tegnologie
Toerisme
Wiskunde
 

Kuns en Kultuur


Setlaarshuise

Terug na Verskillende Wonings

DIE Fort die Goeie Hoop van Jan van Riebeeck is van klei en klip gebou. Die Nederlandse koloniste het eers binne die fort in skuilings gewoon, maar spoedig het hulle hul eie huise gebou. Sulke huise het uit drie kamers met mure van klei of ru-klip bestaan.


Dokumente

Setlaars huise

DIE Fort die Goeie Hoop van Jan van Riebeeck is van klei en klip gebou. Die

Nederlandse koloniste het eers binne die fort in skuilings gewoon, maar spoedig

het hulle hul eie huise gebou. Sulke huise het uit drie kamers met mure van klei of

ru-klip bestaan. Dié mure is gemessel met klei wat van seeskulpe gemaak is. Die

dakke is met riete gedek.